23. edycja Szlachetnej Paczki: Wspólne działanie pomimo trudnych czasów

23. edycja Szlachetnej Paczki: Wspólne działanie pomimo trudnych czasów

W dniach 16 i 17 grudnia odbyła się 23. edycja akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, podczas której wolontariusze przekazali pomoc potrzebującym rodzinom. Głównymi beneficjentami inicjatywy były rodziny z regionu opolskiego, do których trafiła większość zebranych darów. Łącznie, w ramach akcji, wolontariusze odwiedzili 520 rodzin, natomiast bezpośrednio pomocy udzielono 363 z nich.

Mimo że ten rok nie należał do łatwych, okazało się, że istnieją wartości, których ani inflacja, ani drożyzna nie są w stanie nam odebrać. To solidarność, gotowość do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują oraz radość płynąca z poczucia wspólnoty – podkreślają organizatorzy Szlachetnej Paczki.

Darowizny od darczyńców zostały dostarczone do magazynu w CH Turawa Park, skąd następnie wolontariusze zawieźli je do rodzin. Zaangażowanie w przygotowanie tego miejsca wykazało wiele firm z Opola, które również zadbały o ciepłe posiłki i napoje dla osób pracujących na rzecz tej szlachetnej inicjatywy. Region opolski został podzielony na dwa rejony, aby ułatwić koordynację działań.

W najbliższych dniach oczekujemy oszacowania liczby i wartości przekazanych paczek – mówi Marta Zmiertka, menadżerka województwa opolskiego. – Darczyńcy zwykle wybierają rodzinę, której chcą pomóc, aby realnie wpłynąć na zmianę czyjegoś życia. Wolontariusze, którzy dostarczają paczki, mają także możliwość rozmowy z rodzinami, co wiąże się z ogromnym ładunkiem emocji. Historie tych rodzin są często niezwykle poruszające.

W najbliższym czasie wolontariusze planują również przygotować relacje ze swoich spotkań dla darczyńców oraz kontynuować wsparcie dla rodzin m.in. w załatwianiu spraw urzędowych czy pomocy w poszukiwaniu pracy.