Aktualny stan prac remontowych na chodnikach w dzielnicach Pasieka i Nowa Wieś Królewska

Aktualny stan prac remontowych na chodnikach w dzielnicach Pasieka i Nowa Wieś Królewska

W dwóch dzielnicach, Pasieka i Nowa Wieś Królewska, można obecnie zaobserwować rozpoczęte prace remontowe na chodnikach. Całkowita długość odcinków, na których prowadzone są roboty budowlane, wynosi około 650 metrów bieżących.

W dzielnicy Pasieka, prace są realizowane na dwóch ulicach. Na ulicy Pasiecznej dobiega końca pierwszy etap remontu, który był prowadzony po stronie zlokalizowanej od strony budynków mieszkalnych o parzystych numerach. Istnieje prawdopodobieństwo, że od dnia jutrzejszego (22.05) prace będą kontynuowane po stronie domów o numeracji nieparzystej. Natomiast na ulicy Konsularnej, prace remontowe rozpoczęły się od strony nieruchomości o nieparzystej numeracji. W ramach tych robót przewidziano wymianę podbudowy chodnika, przebudowę zjazdów na posesje, a także ułożenie nowej nawierzchni i krawężników. Do tych prac wykorzystuje się materiały dostosowane do już istniejącej infrastruktury w tych miejscach.

Na terenie Nowej Wsi Królewskiej natomiast, prace remontowe prowadzone są na ulicy Jagiellonów, na odcinku od przejazdu kolejowego pomiędzy ulicami Londzina a Pobożnego, aż do przystanku autobusowego. Tak jak w poprzedniej dzielnicy, również tu przewidziano wymianę podbudowy, modernizację zjazdów na posesje oraz wymianę krawężników i nawierzchni na kostkę betonową. Zakres prac obejmuje tutaj około 50 metrów bieżących.