Rewitalizacja ulicy Ozimskiej – więcej zieleni, buspas i ścieżki rowerowe w planach Miejskiego Zarządu Dróg

Rewitalizacja ulicy Ozimskiej – więcej zieleni, buspas i ścieżki rowerowe w planach Miejskiego Zarządu Dróg

Propozycja renowacji jednej z kluczowych arterii Opola, ulicy Ozimskiej, jest aktualnie konsultowana przez Miejski Zarząd Dróg. Zgodnie z przedstawionym projektem, na tym pół kilometrowym odcinku od skrzyżowania z ulicą Katowicką do wyjazdu z centrum handlowego Opolanin (strona Kaskady), mają zostać wprowadzone liczne zmiany. Te obejmują między innymi zwiększenie ilości drzew, wprowadzenie buspasa oraz utworzenie ścieżek rowerowych.

W myśl opracowanej koncepcji, Ozimska będzie miała jedną jezdnię prowadzącą do ulicy Katowickiej. Natomiast jeżdżący w stronę centrum będą mieli do dyspozycji dwa pasy, z których jeden zostanie przekształcony w dedykowany buspas. Skrzyżowanie z ulicami Reymonta i Katowicką zostanie przeprojektowane tak, aby odseparować różne kierunki ruchu.

Planowana jest również modyfikacja skrzyżowań z ulicami Orzeszkowej i Dubois, co ma na celu usystematyzowanie i ujednolicenie dostępu do posesji i dróg wewnętrznych. Koncepcja przewiduje także utworzenie drogi dla pieszych i rowerzystów po stronie przeciwnej do centrum handlowego Opolanin. W tym miejscu powstaną również nowe miejsca parkingowe oraz zatoka autobusowa przy przystanku Ozimska – Dubois.

W szereg planowanych zmian wpisuje się również zwiększenie ilości zieleni. Projekt zakłada nasadzenia dodatkowych drzew i krzewów oraz zagospodarowanie terenów zieleni. Równocześnie, planowane jest rozbudowanie infrastruktury świetlnej drogowej oraz realizacja budowy kanału technologicznego.