Urząd Gminy Turawa w odnowionym budynku

Urząd Gminy Turawa w odnowionym budynku

Choć tabliczki z imionami urzędników jeszcze nie zdobią drzwi, wszystkie inne elementy odnowionego budynku Urzędu Gminy Turawa są już na swoim miejscu. Pracownicy administracji lokalnej z powrotem zajmują pomieszczenia w obiekcie zlokalizowanym przy ulicy Opolskiej 39c, który przeszedł gruntowną renowację. Nie zapomniano także o osobach starszych oraz niepełnosprawnych – dla ich wygody zainstalowano windę. W części parterowej urzędu powstało nowoczesne centrum obsługi mieszkańców.

Wiceburmistrz Turawy, Maria Bocheńska, podkreśla, że w obiekcie znajduje się instalacja o mocy przekraczającej 50 kW – jest to dokładnie 60 kW. To pozwala na bezproblemowe zaspokojenie wszelkich energetycznych potrzeb administracji gminnej. Dodatkowo, w ramach dostosowania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wprowadzono plany tyflograficzne.

Koszt remontu wyniósł 7 milionów złotych. Warto przypomnieć, że na parterze budynku mieści się także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), który przeniósł się do dotychczasowych pomieszczeń ośrodka zdrowia. Ten ostatni obecnie działa w nowym miejscu – przy hali sportowej.