Apel Policji o zachowanie ostrożności na drogach

Apel Policji o zachowanie ostrożności na drogach

Jesienny okres charakteryzuje się nagłymi zmianami warunków atmosferycznych, które mogą wpływać na bezpieczeństwo na drogach. Dlatego też, wraz z nadejściem tej pory roku, warto przypomnieć o konieczności dostosowania stylu jazdy do panujących na drogach warunków. Zbyt duże tempo jazdy w odniesieniu do tych warunków może bowiem skończyć się tragedią.

Aktualne warunki pogodowe sprawiają, że trudności z utrzymaniem bezpieczeństwa na drogach napotykają nie tylko kierowcy, ale również rowerzyści i piesi. Funkcjonariusze policji apelują dlatego do wszystkich użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Wielokrotnie zdarza się, że kierowcy podejmują ryzykowne decyzje, sądząc, że jezdnia jest sucha i bezpieczna. Należy jednak pamiętać, że nawierzchnia może być przymrożona i śliska. Jeśli dodać do tego opady atmosferyczne oraz liście leżące na drodze, możliwe jest znaczne wydłużenie drogi hamowania. Oznacza to większe ryzyko wpadnięcia w poślizg, a także niekontrolowanego zjechania z drogi czy doprowadzenia do wypadku. Tym bardziej, że wyprzedzanie i zakręcanie w takich warunkach jest bardzo niebezpieczne. Dlatego kierowcom zaleca się jazdę z włączonymi światłami, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz stosowanie zasady: „wolniej znaczy bezpieczniej”.

Wyjątkową ostrożność należy zachować na zagłębieniach terenu, wzniesieniach oraz blisko lasów i zbiorników wodnych, gdzie nawierzchnia może być szczególnie śliska. Podobnie na przejściach dla pieszych – należy zwracać uwagę na osoby zbliżające się do przejścia i pamiętać, że hamowanie może okazać się trudniejsze niż zwykle.

Niezwykle ważne jest też, aby piesi i rowerzyści byli dobrze widoczni na drodze. Zgodnie z prawem, po zmierzchu, poza terenem zabudowanym, powinni oni mieć elementy odblaskowe. Za ich brak grozi mandat. Choć przepisy nie wymagają stosowania odblasków w mieście, to jednak znacznie poprawiają one widoczność pieszych i rowerzystów, co może uratować im zdrowie, a nawet życie.