Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na Opolszczyźnie – apel Policji i statystyki zdarzeń drogowych

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na Opolszczyźnie – apel Policji i statystyki zdarzeń drogowych

Warunki atmosferyczne, takie jak zmienne pogodzenie, wcześnie zapadający zmrok czy poranne zamglenia, charakterystyczne dla jesieni, stanowią wyzwanie dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Takie okoliczności obarczone są podwyższonym ryzykiem dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. W trosce o ich dobro, policjanci z Opolszczyzny w dniu dzisiejszym (16 listopada 2023r.) przeprowadzają akcję „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Udostępniamy pierwsze nagrania z policyjnych videorejestratorów oraz przedstawiamy statystyki dotyczące wypadków na terenie Opolszczyzny.

Niestety, mimo wielu apeli skierowanych do uczestników ruchu drogowego oraz kar nakładanych za niewłaściwe postępowania na drodze, wciąż dochodzi do ekstremalnie niebezpiecznych sytuacji. Kierowcy łamią przepisy, wjeżdżając na przejścia dla pieszych na czerwonym świetle sygnalizatora lub omijając i wyprzedzając inne pojazdy na pasach. Często także nie udzielają pierwszeństwa pieszym na przejściach. Niespodziewane zdarzenia takie jak te prowadzą do tragicznych wypadków, co podkreśla znaczenie licznych akcji i kontroli przeprowadzanych przez policjantów ruchu drogowego. Warto jednak pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze w dużej mierze zależy od postawy samych kierowców oraz pozytywnego odbioru i realizacji naszych apeli.

Piesi również nierzadko stwarzają zagrożenie dla swojego własnego bezpieczeństwa, popełniając wiele wykroczeń. Usprawiedliwiając się pośpiechem, często przechodzą przez jezdnię z miejsca niedozwolonego lub nie upewniają się, że mogą to zrobić bezpiecznie. Jak na złość losu, najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych – miejscach, w których powinni czuć się najbardziej bezpiecznie.

W tym roku obserwujemy podobną liczbę wypadków na Opolszczyźnie jak rok wcześniej. W okresie od 1 stycznia do 10 listopada 2022 roku odnotowano 380 wypadków, a w tym roku jest ich już ponad 400. Na szczęście statystyki ofiar śmiertelnych są niższe – w 2022 roku zginęły 35 osoby, a w 2023 roku – 33. Niestety wzrosła liczba rannych, z ponad 260 do prawie 300.

Podobne tendencje obserwujemy w statystykach dotyczących bezpieczeństwa pieszych. W porównywalnym okresie 2022 i 2023 roku liczba wypadków i rannych utrzymywała się na poziomie około 70. Jednak mniej osób zginęło – liczba ofiar śmiertelnych spadła z 4 do 3.