Opole i jego spółki miejskie planują utworzenie klastra energetycznego

Opole i jego spółki miejskie planują utworzenie klastra energetycznego

Opole planuje stworzyć klaster energetyczny z udziałem lokalnych firm miejskich, w celu efektywniejszego zarządzania produkcją energii, równoważenia jej zapotrzebowania i obniżaniu kosztów dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Wizja utworzenia takiego klastra to nie tylko kroki w kierunku miejscowej autarkii energetycznej, ale też sposób na skuteczne wykorzystanie nadmiaru energii produkowanej przez jedną firmę, który mógłby być wykorzystany przez inną.

Plan zakłada, że różne spółki miejskie – między innymi Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Zakład Komunalny czy WiK, będą wspólnie zabiegać o optymalizację produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Obniżenie kosztów dla mieszkańców i firm korzystających z usług energetycznych jest tu priorytetem. Jednak jak podkreślił prezydent Wiśniewski, choć idea wydaje się prosta i klarowna, istnieją pewne ograniczenia prawne hamujące samodzielną działalność w zakresie produkcji i dystrybucji energii. Dlatego tak ważnym elementem jest stworzenie klastra energetycznego.

W ostatnim czasie Energetyka Cieplna Opolszczyzny otworzyła nową instalację kogeneracji wysokosprawnej, zdolną do dostarczenia energii elektrycznej dla całego miasta. Ta instalacja w połączeniu z powstającym Centrum Zielonej Transformacji ma pozwolić Opolu na samodzielne zarządzanie swoimi zasobami energetycznymi. Tymczasem, Zakład Komunalny jest już producentem energii elektrycznej generowanej z odpadów, jednak obecne przepisy nie pozwalają na jej dystrybucję między innymi spółkami.

Podczas konferencji prasowej, przedstawiciele firm miejskich wyrazili nadzieję na osiągnięcie oszczędności i wyższej efektywności energetycznej poprzez możliwość dzielenia się nadmiarem energii między różnymi sektorami infrastruktury miejskiej. Teraz jednak takie działania są niemożliwe z powodu ograniczeń prawnych. Prezydent Wiśniewski skierował apel do parlamentarzystów o zmianę tych regulacji.

Przyszłe klastery energetyczne mogą być również odpowiedzią na rosnące możliwości finansowania projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii, zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych. Opole nie wyklucza budowy własnej farmy fotowoltaicznej, co mogłoby przyczynić się do dywersyfikacji źródeł energii.