Budżet Obywatelski Opola 2023 – Rzut oka na prace, które odmienią nasze dzielnice

Budżet Obywatelski Opola 2023 – Rzut oka na prace, które odmienią nasze dzielnice

Blisko 11,5 tysiąca mieszkańców Opola wykorzystało swoje prawo do głosowania na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. W puli do podziału znajdowało się 6,8 mln złotych. Wyniki dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego zostały ogłoszone 12 października, ukazując jak w najbliższym czasie ulegną zmianie poszczególne dzielnice miasta.

Budżet Obywatelski Opola 2023, który cieszył się dużym zainteresowaniem, rozstrzygnięto. Na start zgłoszono aż 124 projekty. Po przeprowadzeniu formalnej i merytorycznej oceny, do etapu głosowania zakwalifikowano 73 z nich, w tym 25 projektów ogólnomiejskich i 48 na poziomie dzielnicowym. W procesie decyzyjnym wzięło udział 11 454 opolan.

Wydział miejski informuje, że największą liczbę zgłoszeń dotyczących prac wnioskowano w kategorii drogi, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Tegoroczna pula budżetu była rekordowa i wynosiła 6 800 000 złotych. Kwota ta została podzielona na projekty ogólnomiejskie (1 300 000 zł) oraz dzielnicowe (5 500 000 zł).

Wśród projektów ogólnomiejskich, największą liczbę głosów mieszkańców zgromadził pomysł wsparcia dla miejscowego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Za realizacją tego zadania opowiedziało się 1892 osób, a jego koszt wyniesie 540 tysięcy złotych.

Schronisko dla bezdomnych zwierząt zdobyło sympatię największej liczby opolan. Jak informuje Urząd Miasta Opola, planowany jest szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury obiektu. Wśród nich są między innymi modernizacja i ulepszenie warunków życia zwierząt w schronisku, takie jak naprawa boksów, modernizacja wybiegów czy miejsc do rekreacji.

Pilnie potrzebna jest także naprawa ogrodzenia od strony torów kolejowych. Planowane jest też zakupienie nowego wyposażenia dla pomieszczeń przeznaczonych dla kotów, takiego jak półki, tunele, schodki umieszczane na ścianach, przejścia i ławeczki, a także leżanki. W planach jest również ulepszenie wybiegu dla psów, zakup przeszkód, piłek, dysków do rzucania i szarpaków, a także różnorodne ukształtowanie terenu i podłoża – część trawiasta i część piaskowa.

Warto dodać, że drugie miejsce w rankingu zajął projekt parku nauki, a trzecie – kompleks sportowy przy PSP nr 33 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu.