Debata na temat przyszłości zabytków odkrytych w Katedrze Opolskiej podczas spotkania w siedzibie Generalnego Konserwatora Zabytków

Debata na temat przyszłości zabytków odkrytych w Katedrze Opolskiej podczas spotkania w siedzibie Generalnego Konserwatora Zabytków

11 marca 2024 roku salę konferencyjną siedziby Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie wypełnili specjaliści od dziedzictwa kulturowego. Spotkanie, które miało miejsce pod przewodnictwem gospodarza placówki, Pani Minister Bożeny Żelazowskiej, było poświęcone dyskusji na temat przyszłości archeologicznych znalezisk odkrytych w Katedrze Opolskiej.

Na czele delegacji z Opola stanęli biskup Andrzej Czaja i Wojewódzki Konserwator Zabytków, dr hab. Monika Ożóg. W trakcie spotkania przedstawili wcześniej przygotowane wspólne stanowisko na temat odkrytych zabytków przed panią Minister i Radą Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego powołaną przez Generalnego Konserwatora Zabytków.

Reprezentujący Biskupa Opolskiego archeolog Andrzej Gołembnik zaprezentował omówienie uzgodnień, a architekt Marta Gutweter przedstawiła wstępny plan aranżacji nowej posadzki oraz przyszłej wystawy. Opolska ekipa zaprezentowała swoje materiały w formie wizualnych prezentacji, które były szeroko komentowane, zwłaszcza w kontekście dotychczasowych kontrowersji związanych z odkrytymi relikwiami.

Przedstawione przez delegację z Opola propozycje spotkały się z pozytywną reakcją ze strony uczestników spotkania, co zaowocowało żywą dyskusją. Zgodnie z ustaleniami, ekspozycja „w naturze” obejmować będzie dwa narożne służki prezbiterium starszego kościoła kolegiackiego, mury dawnej zakrystii i schody prowadzące do krypt znajdujących się pod kaplicami św. Anny i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Między tymi dwoma kaplicami planowane jest umieszczenie bloku ceglanego z polichromią, który zostanie przeniesiony na to miejsce przez konserwatorów.

Na koniec spotkania, Ksiądz Biskup oraz Pani Konserwator przekazali Pani Minister i członkom Rady oficjalne zaproszenie do odwiedzenia Opola i bezpośredniego zapoznania się z omawianymi obiektami.