Dofinansowanie dla USK w Opolu: 900 tys. zł na rozwój programu transplantacji

Dofinansowanie dla USK w Opolu: 900 tys. zł na rozwój programu transplantacji

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu otrzymał od Ministerstwa Zdrowia wsparcie finansowe w wysokości blisko miliona złotych. Fundusze te mają być wykorzystane na rozwój programu transplantacji narządów, z konkretnym naciskiem na kwalifikację i przygotowanie potencjalnych dawców narządów – jak poinformowała Edyta Hanszke-Lodzińska, rzecznik prasowy USK.

Pochodzące od rządu środki zostaną przeznaczone na zakup nowego sprzętu oraz aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK, który ma za zadanie identyfikować potencjalnych dawców narządów. Jak podkreślił dr Ryszard Gawda, zastępca dyrektora oddziału, co roku opolski szpital zgłasza kilkanaście takich przypadków.

Dr Gawda wyjaśnił proces koordynacji działań po stwierdzeniu śmierci mózgowej u potencjalnych dawców. Informacje medyczne są przesyłane do Poltransplantu, ogólnopolskiej instytucji odpowiedzialnej za koordynację w obszarze transplantacji. Następnie zespół medyczny koncentruje się na optymalizacji funkcji narządów u zmarłego, co jest procesem trwającym nawet kilkadziesiąt godzin i angażującym przeszkolonych lekarzy oraz pielęgniarki.

Dr Gawda podkreślił również, że opieka nad potencjalnymi dawcami narządów nie różni się zasadniczo od leczenia pacjentów w stanie krytycznym. Kluczową rolę odgrywa jednak odpowiednie przygotowanie do procedury pobrania narządów, które wymaga m.in. wykonywania licznych procedur z użyciem specjalistycznego sprzętu.