Informacja o bezpieczeństwie wody pitnej na ulicy Krakowskiej w Opolu

Informacja o bezpieczeństwie wody pitnej na ulicy Krakowskiej w Opolu

Bezpieczeństwo i jakość wody dostarczanej do mieszkańców ulicy Krakowskiej w Opolu, z wodociągu publicznego, jest gwarantowane i potwierdzone. To zasługą współpracy Dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, którzy podjęli działania mające na celu zapewnienie zdrowia publicznego.

Dyżurny Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu przekazał informację o analizie wody przeprowadzonej przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną. Wyniki te zostały ogłoszone 1 listopada 2023 roku i dotyczyły jakości wody przeznaczonej do konsumpcji przez mieszkańców.

Sprawdzanie jakości wody była rezultatem próbek pobranych 30 października 2023 roku. Po dogłębnym zbadaniu tych próbek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdził, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Opole na ulicę Krakowską, obejmujący budynki pod numerami 40, 40a, 44, 51, 53, 55, 57 spełnia wszystkie normy i jest bezpieczna do spożycia.