Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na spotkanie dotyczące obwodnicy Prudnika

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza na spotkanie dotyczące obwodnicy Prudnika

W piątek, 22.03, odbędzie się spotkanie organizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dotyczące postępów w projektowaniu obwodnicy miasta Prudnik. Właściciele gruntów przyległych do planowanego przebiegu trasy powinni być szczególnie zainteresowani tą informacją.

Jednym z głównych zagadnień, które mają być omówione podczas tego zebrania, są kwestie związane z konstrukcją dróg dojazdowych. Uwagi i sugestie można będzie przedstawiać bezpośrednio na spotkaniu, ale również po nim – drogą mailową lub pocztą, do 12.04, kierując je do siedziby GDDKiA w Opolu.

Agata Andruszewska, rzecznik GDDKiA w Opolu komentuje: „Na tym spotkaniu chcemy przedyskutować naszą rekomendację dotyczącą pierwszego wariantu przebiegu trasy. Mówimy tu o budowie ponad 3 km odcinka obwodnicy. Jej początek przewidujemy na obwodnicy Lubrzy przy DK 40, a koniec na wysokości ogródków działkowych przy DK 41. Plan inwestycyjny uwzględnia także konstrukcję trzech rond – na wjeździe i wyjeździe z obwodnicy, a także na skrzyżowaniu z ulicą Skowrońskiego.”

Plan inwestycji obejmuje również budowę dwóch wiaduktów: jeden nad linią kolejową, drugi nad planowaną obwodnicą wzdłuż ul. Jesionkowej.

Spotkanie odbędzie się w Prudnickim Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 1a, w piątek (22.03) o godzinie 16:30. Realizacja budowy obwodnicy ma nastąpić w latach 2027-2029.