Konsultacje społeczne w Opolu: Dialog na temat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Konsultacje społeczne w Opolu: Dialog na temat dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zainicjowanie procesu konsultacji społecznych jest częścią projektu o nazwie „Konsultacje społeczne: dostępność w Opolu”. W ramach tego projektu przez kilka następnych miesięcy planujemy prowadzić rozmowy dotyczące stopnia dostępności Miasta Opola dla osób mających specjalne wymagania.

Pierwszorzędnym celem tego projektu jest zebranie, poprzez przeprowadzenie szeroko zakrojonego dialogu społecznego, opinii, sugestii i potrzeb mieszkańców naszego miasta. Szczególnie istotne jest dla nas zrozumienie, jakie są oczekiwania i potrzeby mieszkańców w kontekście zwiększenia dostępności dla osób posiadających specjalne potrzeby, w tym osób niepełnosprawnych.

Planowane konsultacje będą obejmować różne obszary życia codziennego – od dostępności architektonicznej budynków, przez dostępność informacyjno-komunikacyjną i cyfrową, transport publiczny, aż po dostępność edukacyjną (od przedszkoli po szkoły średnie). Przeprowadzimy również rozmowy na temat dostępności do różnego rodzaju urzędów i instytucji publicznych oraz imprez miejskich, w tym również tych o charakterze kulturalnym.

W trakcie całego procesu konsultacji społecznych, dostępna będzie geoankieta. Dzięki niej, będziemy mogli gromadzić i prezentować zgłoszenia dotyczące problemów związanych z dostępnością miasta dla wszystkich jego mieszkańców.