Kontrowersje związane z nominacją wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu przeniosły się na salę sądową

Kontrowersje związane z nominacją wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu przeniosły się na salę sądową

Doniesienie do prokuratury w sprawie domniemanego nienależytego wykonania obowiązków służbowych zostało złożone przez Małgorzatę Besz-Janicką z KOD oraz Joannę Radzińską-Iwaszkiewicz z Niezależnej Opolskiej Kultury. W momencie zgłaszania zarzutów, oskarżenie dotyczyło wiceminister kultury i generalnej konserwator zabytków, pani Bożeny Żelazowskiej. Sprawa dotyczyła przekroczenia procedur podczas procesu nominacji Moniki Ożóg na stanowisko opolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Małgorzata Besz-Janicka wyjaśnia, że dyskusję na ten temat prowadziła osobiście z panią Żelazowską dwukrotnie, a korespondencję wymieniały kilkakrotnie. Pani Żelazowska prezentowała każdorazowo różne wersje wydarzeń, co skłoniło Besz-Janicką i Radzińską-Iwaszkiewicz do wniesienia sprawy do prokuratury.

Zdaniem obu zgłaszających, wybrana przez generalną konserwator zabytków kandydatka nie spełniała wymogów formalnych, w tym 5-letniego doświadczenia pracy w ochronie zabytków. Budzące wątpliwości były również obawy co do nieskazitelności charakteru nominowanej, choć Monika Ożóg nie znalazła się ani nie znajdowała w rejestrze skazanych. Sąd odstąpił od nakładania kary na Monikę Ożóg oskarżoną o plagiat przy opracowywaniu programowej koncepcji rozwoju Muzeum Śląska Opolskiego, gdzie pełniła funkcję dyrektora.

Małgorzata Besz-Janicka opowiada, że przeanalizowały historię nominacji na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu w ramach dostępu do informacji publicznej. Podczas ich kontaktów z panią Żelazowską, ministra zmieniała swoją wersję wydarzeń, najpierw mówiąc o wielu kandydatach, potem dwóch, a na końcu twierdząc, że była tylko jedna kandydatura. Kiedy prosiły o dokumentację związaną ze sprawą, ministerstwo oświadczyło, że papiery są w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. Jednak urząd zaprzeczał posiadaniu takich dokumentów, twierdząc, że wojewoda otrzymała jedynie polecenie nominacji pani Ożóg, nie będąc członkiem żadnej komisji decyzyjnej.

W swojej wypowiedzi dla PAP, minister Żelazowska stwierdziła, że skomentuje sprawę po otrzymaniu informacji z prokuratury. W rozmowie z nto zapewniała, że Monika Ożóg jest odpowiednią osobą na stanowisko wojewódzkiego konserwatora zabytków w Opolu, posiadającą niezbędne kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. W ocenie generalnej konserwator zabytków, Monika Ożóg posiada już osiągnięcia związane z rozstrzygnięciem kwestii przyszłości wykopalisk w opolskiej katedrze oraz zachowania budynku starej cementowni.