Mirosław Pietrucha ustępuje miejsca Adamowi Żurkowi na stanowisku dyrektora Elektrowni Opole

Mirosław Pietrucha ustępuje miejsca Adamowi Żurkowi na stanowisku dyrektora Elektrowni Opole

Zaszły zmiany na szczycie władzy Elektrowni Opole. Mirosław Pietrucha, dotychczasowy dyrektor przedsiębiorstwa, zdecydował się opuścić swoje stanowisko. To wydarzenie zostało oficjalnie potwierdzone na stronie internetowej firmy, gdzie pojawiła się informacja o przejęciu obowiązków przez Adama Żurka. Ten ostatni jest osobą dobrze znaną w strukturach Elektrowni Opole, gdyż jak pewien czas temu zastępowany był właśnie przez Pietruchę.

Jak doskonale wiadomo, Mirosław Pietrucha był blisko powiązany ze środowiskiem Suwerennej Polski. Jego związki z tą grupą były nawet tak silne, że politycy opolscy byli nieraz uznawani za główne uzasadnienie jego kadrowania na stanowisko dyrektora Elektrowni Opole.