Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej – inwestycja za 1,7 miliona złotych

Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej – inwestycja za 1,7 miliona złotych

W małym miejscowości Ścinawa Mała zainwestowano 1,7 miliona złotych w odnowienie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Proces modernizacji obejmował szereg działań, takich jak montaż elewacji z izolacją cieplną, wymiana starego drzwi i okien na nowe oraz instalacja systemu centralnego ogrzewania. Inwestycja ta ma przede wszystkim na celu służyć dobrobytowi młodych uczniów z gminy Korfantów, jak podkreśla Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski.

– Głównym celem wszelkich działań jest poprawa warunków edukacyjnych, relaksu i pracy dla nauczycieli – mówi Kłosowski. – Bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole jest równie istotne, dlatego jestem bardzo zadowolony z wykonanej modernizacji.

Joanna Beśka, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ścinawie Małej, podkreśla znaczące oszczędności wynikające z ocieplenia budynku.

– Przed izolacją cieplną budynek generował znaczne koszty ogrzewania. Teraz, dzięki ociepleniu, oszczędności będą znacznie większe – mówi Beśka. – Poprawa warunków pracy jest także zauważalna. To zupełnie inna sytuacja, kiedy przychodzi się do miejsca, które prezentuje się tak dobrze jak teraz.

Burmistrz Korfantowa, Janusz Wójcik, przypomina, że szkoła była wybudowana w latach 70-tych i przez wiele lat nie doczekała się żadnej modernizacji.

– Naszym celem jest dostosowanie placówek do standardów XXI wieku. Estetyka otoczenia ma duże znaczenie dla procesu edukacyjnego. Każde dziecko powinno mieć możliwość nauki w atrakcyjnym otoczeniu – dodaje Wójcik.

Warto dodać, że odnowienie szkoły zostało sfinansowane częściowo z rządowego programu Polski Ład.