Nowe ostrzeżenie dla Podkarpacia: intensywne opady deszczu mogą spowodować wezbrania rzek

Nowe ostrzeżenie dla Podkarpacia: intensywne opady deszczu mogą spowodować wezbrania rzek

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało w ostatni czwartek dodatkowe ostrzeżenie dotyczące przewidywanych intensywnych opadów deszczu na terenie województwa podkarpackiego. Ostrzeżenie wynika z prognoz, które przewidują zwiększenie poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych na niektórych odcinkach rzek regionu.

Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o wydaniu dla całego województwa ostrzeżeń pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi opadami deszczu już w czwartek. Prognozuje się, że ilość opadów może osiągnąć wartość między 50 a 60 milimetrami. Wynika to z oceny prawdopodobieństwa wystąpienia tego zjawiska, które wynosi 85 procent na całym obszarze regionu.

Kolejne ostrzeżenie drugiego stopnia zostało wydane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego z powodu możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych za sprawą prognozowanych intensywnych opadów deszczu. Ostrzeżenie to dotyczy obszaru zlewni dopływów Wisły i zlewni Strwiąża. Zgodnie z informacjami Centrum, intensywne opady deszczu mogą doprowadzić do wzrostu poziomu wody, który lokalnie może osiągnąć strefę stanów wysokich.

Centrum ostrzega, że na mniejszych rzekach i w zlewniach zurbanizowanych wzrosty poziomu wody mogą być gwałtowne. W miejscach, gdzie pojawią się szczególnie intensywne opady, istnieje ryzyko przekroczenia stanów ostrzegawczych. Nowe ostrzeżenie hydrologiczne wprowadzono w życie od godziny 9.00 w piątek i obowiązuje do godziny 4.00 w sobotę. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska oceniono na 80 procent.