Nowi obywatele RP: uroczystość nadania polskiego obywatelstwa dwunastu osobom

Nowi obywatele RP: uroczystość nadania polskiego obywatelstwa dwunastu osobom

O godzinie 14 zainaugurowano oficjalną ceremonię, w trakcie której dwanaście osób przyjęło polskie obywatelstwo. Od początku roku 2024, liczba osób, które stały się obywatelami Polski, wynosi już 102. Większość z nich stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.

Dzisiejszy dzień był radosnym świętem dla dwunastu Ukraińców, którzy otrzymali polskie obywatelstwo. Te nowo przyjęte osoby reprezentują różne grupy wiekowe – od młodych dzieci po dorosłych.

Monika Jurek, Wojewoda Opolski, podkreśla, że od momentu objęcia przez nią stanowiska zdecydowała, że ceremonie nadawania polskiego obywatelstwa nie powinny być przeprowadzane za zamkniętymi drzwiami, ale jako wspólne spotkania, podczas których można uczcić ten ważny moment w życiu nowych obywateli i porozmawiać o ich planach na przyszłość.

Proces zdobycia obywatelstwa jest skomplikowany i nie dla każdego jednoznaczny. Istnieją dwa sposoby na nabycie polskiego obywatelstwa – poprzez uznanie przez Wojewodę lub przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wojewody, obcokrajowiec musi spełnić określone wymogi prawne, natomiast decyzja o przyznaniu obywatelstwa przez Prezydenta RP jest decyzją uznaniową, podejmowaną indywidualnie przez głowę państwa.

Anna Bartoszek-Dec, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, wyjaśnia, że cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela Polski powinien posiadać stały pobyt lub rezydenturę długoterminową Unii Europejskiej, co jest również formą stałego pobytu. Niektóre osoby czekają na to 3 lata i spełniają warunek stabilnego, regularnego dochodu oraz posiadania tytułu do mieszkania. Małżonkowie obywateli polskich muszą mieć 2-letni okres stałego pobytu i 3-letni staż małżeński. Najkrócej czekają osoby polskiego pochodzenia – rok od momentu uzyskania zgody na stały pobyt.

Jednak niektóre osoby czekały na ten wyjątkowy moment ponad 20 lat. Hanna Kapustyak, pochodząca z Tarnopola, która mieszka w Polsce od 26 lat, dzieli się swoimi odczuciami: „Dla mnie to bardzo ważny dzień. Wewnątrz czuję się Polką od dawna. Jednakże wymagało to oficjalnego potwierdzenia. Chcę brać aktywny udział w życiu społecznym, jak np. wybory.”

Jednym z dodatkowych wymogów zdobycia polskiego obywatelstwa jest zdanie egzaminu z języka polskiego na poziomie B1.

Od początku bieżącego roku w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu polskie obywatelstwo otrzymało łącznie 102 osoby.