Około 400 kg martwych ryb w Kanale Gliwickim: kontynuowane działania

Około 400 kg martwych ryb w Kanale Gliwickim: kontynuowane działania

Zarówno monitorowanie sytuacji, jak i podejmowanie odpowiednich działań na Kanale Gliwickim jest ciągłe, a konkretnie zapewnia o tym Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski. Na konferencji prasowej przeprowadzonej dnia 11.09, poinformował on, że stanowiło to 72 kg ryb, które nie przeżyły do godziny 11:30 tejże daty. Od piątku 08.09, wyłowiono już niemal 400 kg takich ryb. Monitoring tej sytuacji na kanale jest realizowany przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zgodnie ze słowami wojewody opolskiego, Sławomira Kłosowskiego, pierwsze spotkanie zespołu miało miejsce w piątek. Od tego momentu regularnie komunikujemy się i działamy. Uznaliśmy za najlepsze rozwiązanie postawienie dodatkowej przeszkody zawierającej bioabsorbent, aby zapobiec dalszemu umieraniu ryb. Jutro planowane jest ustawienie tej zapory, której celem będzie neutralizacja złotej algi. Problem polega na obecności dwóch drobnoustrojów powodujących różne skutki, w tym umieranie ryb. Po jednej stronie mamy zielenicę, która jak to miało miejsce 30 sierpnia, absorbuje tlen powodując śnięcie ryb poprzez przyduchę. Po drugiej stronie mamy rozprzestrzeniającą się i kwitnącą złotą algę na II sekcji Kanału Gliwickiego, która prowadzi do nadprodukcji tlenu.

Dodatkowo, wojewoda opolski zdecydował o wprowadzeniu czasowego zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego, dotyczącego zarówno II jak i III sekcji. Pierwsza z nich pokrywa obszar od śluzy Nowa Wieś do śluzy Sławięcice, natomiast III sekcja obejmuje teren od śluzy Sławięcice do granicy województwa opolskiego.