Opole otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 44,5 mln zł na dwie ważne inwestycje drogowe

Opole otrzymało z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 44,5 mln zł na dwie ważne inwestycje drogowe

Dwie kluczowe dla Opola inwestycje drogowe otrzymały wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projektom dotyczącym rozbudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino, Plebiscytowej, Kośnego i Pileckiego oraz przebudowy ulic Reymonta i Kołłątaja na ruch dwukierunkowy przyznano łączną dotację w wysokości 44,5 milionów złotych.

Pierwsza część dofinansowania skierowana jest na rozbudowę skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego i Pileckiego. Celem tego projektu jest konstrukcja estakady oraz powiększenie istniejącego pod nią ronda. Dzięki temu układ komunikacyjny miasta zostanie znacznie usprawniony, a dotąd niedostępna ulica Kośnego zostanie włączona do ruchu. Estakada umożliwi bezkolizyjne przemieszczanie się po drodze wojewódzkiej nr 435, co zdecydowanie poprawi płynność ruchu i dostępność do Centrum Usług Publicznych.

Drugą część finansowania przeznaczono na rozbudowę i przebudowę ulic Ozimskiej, Reymonta i Kołłątaja, z myślą o wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego. Projekt obejmuje obszar od wejścia do centrum handlowego Opolanin aż do skrzyżowania ulic Ozimskiej i Kołłątaja. W planach jest wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na kilku odcinkach ulic: od skrzyżowania ulicy 1 Maja z ulicą Kołłątaja, przez skrzyżowanie ulicy Kołłątaja z ulicą Ozimską, aż po skrzyżowanie ulicy Ozimskiej z ulicą Reymonta i dalej do skrzyżowania ulicy Reymonta z ulicą 1 Maja. W ramach realizacji projektu przewiduje się także budowę infrastruktury dla ruchu rowerowego, pieszego oraz komunikacji zbiorowej oraz przebudowę nawierzchni dróg, skrzyżowań, chodników i budowę ścieżek pieszo-rowerowych. Ponadto inwestycja zakłada przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Głównym celem obu inwestycji jest ułatwienie dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usługowych w Opolu. Dzięki realizacji tych projektów komunikacyjnych, centrum miasta stanie się lepiej skomunikowane zarówno dla transportu publicznego, jak i indywidualnego, zwłaszcza w rejonie dworca Opole Główne i nowo powstałego Centrum Usług Publicznych. Przyśpieszenie ruchu oraz skrócenie czasu podróży komunikacją miejską przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżujących.

Te dwie inwestycje przyczynią się do znacznej poprawy funkcjonowania układu drogowego w Opolu, skracając czas dojazdu do kluczowych punktów miasta. Dzięki temu Opole stanie się atrakcyjniejsze dla mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów, co z kolei zasili dalszy rozwój społeczno-gospodarczy regionu.