Opole planuje swoją pierwszą "kieszeń zieleni" na terenie dawnego "ruskiego targu"

Opole planuje swoją pierwszą "kieszeń zieleni" na terenie dawnego "ruskiego targu"

Obszar, który niegdyś pełnił funkcję popularnego miejsca handlu zwanego „ruskim targiem”, ma być w bliskiej przyszłości ożywiony. Nie będzie to jednak kolejny punkt sprzedaży, a przestrzeń dedykowana odpoczynkowi i relaksacji dla mieszkańców.

„Ruski targ” zakończył swoją działalność na początku 2013 roku. Przez wiele lat był to istotny punkt handlowy w Opolu, oferując szeroką gamę produktów – od odzieży, przez elektronikę, aż do bibelotów. Był także miejscem, gdzie można było doskonalić znajomość języka rosyjskiego, ze względu na duże nasycenie sprzedawcami pochodzącymi z krajów wschodnich. Pomimo oficjalnej nazwy „Centruś”, popularność zdobyło miano „ruski targ”.

Wraz z upływem czasu, plac handlowy stracił swoją atrakcyjność dla klientów i stopniowo przerodził się w rodzaj skansenu. Sprzedawcy przenieśli swoje stoiska na inny opolski targ – „Cytruska”, a teren dawnej giełdy pozostał niezagospodarowany. Na początku tego roku pojawił się pomysł, aby przekształcić ten obszar w zieloną przestrzeń dla rekreacji mieszkańców. Pierwszy etap tego planu już się rozpoczął. W budżecie miasta zarezerwowano kwotę 150 tysięcy złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej. Gdy będzie ona gotowa, możliwe będzie przedstawienie więcej szczegółów dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu dawnej „ruskiej giełdy”.