Opolska firma lotnicza zwraca 22 mln złotych do skarbu państwa po kontroli KAS

Opolska firma lotnicza zwraca 22 mln złotych do skarbu państwa po kontroli KAS

Po przeprowadzeniu audytu finansowego w jednym z przedsiębiorstw działających w sektorze lotniczym na terenie Opola, kontrolowane podmioty musiały zwrócić do budżetu państwa kwotę 22 mln złotych. Suma ta stanowiła zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz dodatkowe odsetki – taką informację podała opolska Izba Skarbowa.

Audytorzy z Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzili szczegółową kontrolę deklaracji CIT w jednej z opolskich firm. Przedsiębiorstwo to jest częścią międzynarodowego koncernu i specjalizuje się w produkcji elementów dla przemysłu lotniczego.

Podczas kontroli stwierdzono, że polskie przedsiębiorstwo regularnie wypłacało dywidendy na rzecz swojego udziałowca, którym była firma z siedziba w Wielkiej Brytanii. Jednakże, według audytorów, środki finansowe pochodzące z dywidendy nie trafiały do Wielkiej Brytanii, ale do firmy usytuowanej w Stanach Zjednoczonych. Struktura własnościowa polskiego przedsiębiorstwa była zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić unikanie opodatkowania zysków.

Zauważone nieprawidłowości zaakceptowała kontrolowana spółka, która następnie dokonała korekty swoich dokumentów. Dodatkowo, dobrowolnie uregulowała zobowiązania podatkowe, wpłacając do skarbu państwa 22 mln złotych z tytułu zaległego CIT oraz odsetek.