Otwarcie naboru do Rady Seniorów Sejmiku Wojewódzkiego – kandydować mogą osoby powyżej 60 roku życia

Otwarcie naboru do Rady Seniorów Sejmiku Wojewódzkiego – kandydować mogą osoby powyżej 60 roku życia

Podczas dzisiejszej konferencji prasowej, odbywającej się w malowniczej Sali Złotej, przedstawiciele opolskiego samorządu zaprezentowali plan utworzenia Rady Seniorów Sejmiku Wojewódzkiego. Kryteria kandydowania do Rady są jasno określone – kandydat musi mieć co najmniej 60 lat, przedstawić swój plan działań na rzecz regionu oraz zebrać 20 podpisów osób popierających jego kandydaturę. Należy jednak podkreślić, że prawa głosu udzielane są wyłącznie osobom spełniającym wymóg wiekowy.

Marszałek Województwa Opolskiego, Szymon Ogłaza, nie kryje swojego entuzjazmu związanego z powstaniem Rady Seniorów. Wyraża on nadzieję, że nowo powstałe ciało będzie aktywnie działać na rzecz poprawy jakości życia seniorów w regionie.

– To dla nas kwestia o ogromnym znaczeniu. Już ruszamy z procesem rekrutacji do tej niezmiernie istotnej instytucji. Niewątpliwie nasz region jest domem dla wielu seniorów, których liczba ciągle rośnie. Stąd nasza decyzja o stworzeniu Rady Seniorów, co jest wypadkową naszej troski o dobro tej grupy społecznej. Chcemy skutecznie dotrzeć do jak największej liczby seniorów i zachęcić ich do aktywnego udziału w działaniach na rzecz całego województwa. – komentuje Marszałek Ogłaza.

Warto przypomnieć, że niedawno utworzono Młodzieżową Radę Sejmiku Wojewódzkiego. Każda grupa wiekowa ma jednak swoje specyficzne potrzeby, dlatego powstanie Rady Seniorów wydaje się być naturalnym krokiem naprzód. Nowo powstałe gremium ma za zadanie integrować seniorów z terenu całego województwa.

– Aktywność seniorów w Opolu różni się od tej, która obserwowana jest w innych powiatach. Wynika to m.in. z różnicy w liczbie instytucji dedykowanych tej grupie społecznej. Dlatego właśnie Rada Seniorów ma za zadanie zapewnić równy dostęp do działań prospołecznych dla seniorów z całego województwa. – dodaje Marszałek Województwa Opolskiego.

Proces rekrutacji do Rady rozpocznie się już jutro i potrwa aż do 24 lipca. Osoby zainteresowane kandydowaniem muszą spełniać wymóg wiekowy – ukończone 60 lat oraz zebrać podpisy 20 osób popierających ich kandydaturę. Rada będzie liczyć 28 członków, spośród których 24 zostanie wybranych w procesie rekrutacji, a pozostała czwórka przez Instytucje Pozarządowe – informuje Barbara Kamińska, Dyrektor Biura i Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego, UMWO. Kadencja w Radzie będzie trwała 5 lat.

Wszystkie niezbędne informacje oraz formularze zgłoszeniowe znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.