Planowane zmiany w organizacji ruchu drogowego w Zimnicach Małych związane z budową ronda

Planowane zmiany w organizacji ruchu drogowego w Zimnicach Małych związane z budową ronda

Wejście w życie nowego planu organizacji ruchu na drodze krajowej 45, zakładającego tymczasowe zamknięcie dostępu do drogi wojewódzkiej 429 prowadzącej do Prószkowa, nastąpi już w najbliższy poniedziałek, 22 kwietnia. Powodem tych zmian jest konieczność realizacji prac budowlanych na nowym rondzie w Zimnicach Małych. Zaleca się kierowcom, którzy z Opola mają zamiar kierować się do Prószkowa, skorzystanie z drogi wojewódzkiej nr 414. Niestety, te utrudnienia potrwają dwa miesiące.

Do tej pory wykonano część planowanych prac. Poza zmianą układu dwóch wlotów, udało się wybudować połowę tarczy ronda i ułożyć warstwę podbudowy z kruszywa zarówno na tarczy, jak i na wlotach. Ponadto wykonano prace brukarskie, które obejmowały układanie krawężników. W bliskiej przyszłości rozpoczną się prace bitumiczne na tym odcinku.

Projekt rozbudowy skrzyżowania dotyczy odcinka drogi krajowej nr 45 o długości około 0,5 km, na którym budowane jest rondo o średnicy 65 m z pięcioma wlotami. Planowany jest również remont odcinków wlotowych dróg: DK45, DW429 prowadzącej do Prószkowa, DW415 prowadzącej do Rogowa Opolskiego i DP1716O prowadzącej do Zimnic Małych.

Przewidziane są też różne prace związane z infrastrukturą miejską, takie jak rozbudowa oświetlenia, budowa kanału technologicznego, odwodnienia oraz zatok autobusowych. Należy także przewidzieć przebudowę infrastruktury niezwiązanej z drogą – sieci energetyczne, telekomunikacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne.

W ramach projektu powstaną również elementy mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak ścieżki pieszo-rowerowe czy przejścia dla pieszych. Wykonanie planowanych zadań nie zakłóci funkcjonowania istniejącego taśmociągu transportującego urobek z pobliskiej kopalni, który jest umiejscowiony nad skrzyżowaniem.

Celem inwestycji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez obniżenie prędkości najazdowej w rejonie ronda i poprawa płynności ruchu dla użytkowników dróg podporządkowanych, co przekłada się na zwiększenie komfortu dla kierowców.

Dokumentacja projektowa dla tego przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie od Zarządu Województwa Opolskiego, Zarządu Powiatu Opolskiego oraz Gminy Prószków. Firmą realizującą te prace jest TRANSKOM Białdyga, która zawarła umowę na kwotę blisko 11,3 mln zł. Planowane zakończenie robót budowlanych ma nastąpić jeszcze w bieżącym roku.