Podpisanie umowy na budowę miejskiej spalarni odpadów w Opolu

Podpisanie umowy na budowę miejskiej spalarni odpadów w Opolu

W dniu środę miało miejsce podpisanie umowy finansowej pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) a Zakładem Komunalnym w Opolu. Umowa dotyczy dofinansowania budowy nowoczesnej spalarni odpadów na terenie miasta. Inwestycja ta, kosztująca w sumie 169 milionów złotych, będzie współfinansowana przez NFOŚiGW, który przekaże na ten cel 65 milionów złotych jako dotację oraz tę samą kwotę jako pożyczkę.

Według informacji udzielonych przez NFOŚiGW, zaplanowana do budowy w Opolu spalarnia odpadów ma być wysoko wydajnym obiektem przetwarzającym rocznie aż 17 800 ton odpadów komunalnych na energię cieplną i elektryczną. Moc zainstalowana w nowym obiekcie osiągnie 7,25 MW, z czego 7 MW to moc cieplna, a pozostałe 0,25 MW to moc elektryczna.

Ogólna suma inwestycji wynosi ponad 169 milionów złotych. 100% kwalifikowanych kosztów tego projektu, które wynoszą dokładnie 130 235 600 złotych, zostanie sfinansowane przez NFOŚiGW. Z tej kwoty, 65 117 800 złotych będzie stanowiło dotację, natomiast pozostałe 65 117 800 złotych zostanie przekazane jako pożyczka.

Podczas podpisywania umowy, wiceprezes NFOŚiGW Dominik Bąk zwrócił uwagę na fakt, iż w Polsce rocznie produkujemy około 14,5 miliona ton odpadów komunalnych. Z tej ilości, aż 4,5 miliona ton nie nadaje się do recyklingu i mogłoby być wykorzystane jako paliwo. W przypadku planowanej spalarni w Opolu, jej działalność ma przyczynić się do znacznego ograniczenia masy odpadów składowanych rocznie – aż o ponad 12 tysięcy ton.