Podsumowanie X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola na rok 2024

Podsumowanie X edycji Budżetu Obywatelskiego Opola na rok 2024

W tegorocznej, dziesiątej już edycji Budżetu Obywatelskiego w Opolu, mieszkańcy miasta zgłosili łącznie 124 projekty. Wśród nich, po przeprowadzeniu szczegółowej oceny formalnej oraz merytorycznej, do fazy głosowania przekazano 73 inicjatywy. Z tej liczby, 25 to propozycje dotyczące całego miasta, natomiast pozostałe 48 to projekty związane z konkretnymi dzielnicami. Przy analizie tematycznej zgłoszeń najwięcej – bo aż 25% – stanowiły propozycje związane z infrastrukturą drogową, chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi. Całkowicie, w procesie głosowania zaangażowało się 11 454 mieszkańców miasta.

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację wybranych projektów w ramach dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 6 800 000 złotych. Środki te zostały podzielone na dwa główne obszary: projekty ogólnomiejskie, na które przeznaczono 1 300 000 złotych oraz projekty dzielnicowe, które otrzymały budżet rzędu 5 500 000 złotych.

Ważnym elementem procesu była konieczność osiągnięcia przez każdy projekt minimalnego progu poparcia, ustalonego na poziomie 150 głosów. Tylko te inicjatywy, które spełniły ten warunek i zdobyły największą liczbę głosów, do momentu wyczerpania puli środków dla danego obszaru, zostały uznane za zwycięskie. Pozostałe, niewykorzystane środki trafiły do puli rezerwowej. Zgodnie z obowiązującymi w Budżecie Obywatelskim zasadami, ostateczne przeznaczenie tych środków pozostaje w gestii Prezydenta miasta, który podejmuje decyzję po konsultacji z Zespołem ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, uwzględniając jednocześnie wyniki głosowania oraz możliwości finansowe budżetu miasta.