Regulacje dotyczące reklam w Opolu

Regulacje dotyczące reklam w Opolu

20 lipca 2022 roku to ważna data dla mieszkańców i przedsiębiorców z Opola. Tego dnia mija trzyletni okres przejściowy, na dostosowanie się do wymogów miejscowej Uchwały Reklamowej. Od tego momentu każda forma promocji – zarówno te już istniejące, jak i te nowe – muszą być zgodne z regulacjami, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Opola.

Uchwała Reklamowa wprowadziła szereg zmian. Wprowadzono podział miasta na pięć obszarów oznaczonych literami od A do E. Każdy z nich ma swoje szczegółowe ustalenia: różne zasady i warunki sytuowania reklam, ich wymiary, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z których mogą być wykonane. Bilbordy nie są dopuszczalne na budynkach w obszarach A, B, C i D. Obszar A to również strefa wolna od kasetonów. Za niestosowanie się do zawartych w uchwale przepisów grożą kary finansowe w formie decyzji administracyjnej.

Celem Uchwały Reklamowej jest zapobieganie zanieczyszczaniu przestrzeni miejskiej poprzez chaotycznie rozmieszczone formy promocji. To także próba ochrony krajobrazu miasta i ustalenia reguł dotyczących sytuowania obiektów małej architektury, reklam oraz ogrodzeń na terenie Opola. Wszystko to w myśl Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która definiuje reklamę jako upowszechnianie informacji promujących osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne prezentowane w dowolnej formie wizualnej (art. 2 pkt 16a).

Zakład Komunalny w Opolu oferuje pomoc w demontażu starych, niezgodnych z uchwałą form reklamowych, takich jak bilbordy czy tablice. Usługa ta jest dostępna bezpłatnie do 20 lipca, a Zakład przyjmuje zgłoszenia o jej realizacji w miarę swoich możliwości – technicznych oraz siłowni pracowników zajmujących się usuwaniem reklam.