Pojazd ukraińskiego przewoźnika naruszył zasady międzynarodowej umowy: inspekcja transportu drogowego interweniuje

Pojazd ukraińskiego przewoźnika naruszył zasady międzynarodowej umowy: inspekcja transportu drogowego interweniuje

W dniu 07.05.2024 r., funkcjonariusze miejscowych oddziałów Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz Głównej Inspekcji Transportu Drogowego (GITD) przeprowadzili kontrolę autokaru należącego do ukraińskiego przewoźnika. Autokar ten transportował pasażerów na regularnym połączeniu między Kamieńcem Podolskim na Ukrainie a Zieloną Górą w Polsce.

Podczas inspekcji ujawniono, że pojazd był zarejestrowany w Czechach, co stanowiło bezpośrednie naruszenie dwustronnej umowy między Polską a Ukrainą. Zgodnie z tą umową, regularne przewozy osób pomiędzy tymi dwoma krajami mogą być realizowane jedynie przez pojazdy zarejestrowane w jednym z tych krajów. Wykrycie takiego nieprawidłowości skutkowało wszczęciem postępowania, które miało na celu wyjaśnienie okoliczności naruszenia warunków umowy międzynarodowej.

Dodatkowo, jeden z kierowców autokaru nie spełnił wymogu dotyczącego obowiązkowego odpoczynku dobowego. Za ten wykroczenie został ukarany mandatem karnym.

Kolejnym etapem kontroli było pobranie kaucji w wysokości 12 000 zł od ukraińskiego przewoźnika. W zamian za to, inspektorzy zdecydowali warunkowo dopuścić pojazd do dalszej jazdy, umożliwiając pasażerom dotarcie do końcowego celu podróży.

W trakcie kontroli doszło do nagłego incydentu medycznego. Jedna z pasażerek autokaru doświadczyła ataku epilepsji, co wymagało natychmiastowego wezwania karetki pogotowia. Na szczęście, dzięki szybkiej reakcji i udzieleniu odpowiedniej pomocy przez personel medyczny, kobieta była w stanie kontynuować swoją podróż.