Planowane usprawnienia komunikacyjne: Budowa obwodnicy Lędzin w ciągu DK46

Planowane usprawnienia komunikacyjne: Budowa obwodnicy Lędzin w ciągu DK46

Inicjatywa dotycząca budowy obwodnicy Lędzin, będąca fragmentem drogi krajowej nr 46, jest już na etapie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wnioskodawcą jest Wójt Gminy Chrząstowice, który prowadzi to postępowanie. Po uzyskaniu tej decyzji nastąpi zakończenie administracyjnej części procesu oraz oficjalne potwierdzenie trasy inwestycji.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu wniosku, sporządzono kompletną dokumentację projektową. Kluczowym momentem procesu było przeprowadzenie analizy wielokryterialnej, uwzględniającej aspekty techniczne, ekologiczne, społeczne i gospodarcze. Biuro projektowe, kierując się wynikami tej analizy, zaproponowało jako najbardziej korzystny wariant numer 4 dla obwodnicy Lędzin.

Celem proponowanej inwestycji, której przebieg ma wynosić 3,7 km, jest poprawa warunków bezpieczeństwa dla mieszkańców Lędzin i zwiększenie przepustowości trasy tranzytowej. Nowo powstała droga rozpocznie swój bieg na granicy Opola z gminą Chrząstowice, by zakończyć przed mostem na rzece Jemielnica w miejscu, gdzie krzyżuje się z DK46. Obiekt będzie miał charakter drogi jednojezdniowej dwupasowej, z odpowiednio zaplanowanymi skrzyżowaniami.

Planowana obwodnica stanowi istotne ogniwo nowego ciągu DK46, mającego znacząco usprawnić komunikację między Opolem a Częstochową i Warszawą. Inwestycja jest kontynuacją wcześniejszych działań drogowych w regionie, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, jak np. budowa obwodnic Nysy, Niemodlina czy Myśliny.

Po uzyskaniu decyzji środowiskowej możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę prac w ramach systemu „Projektuj i buduj”. Ostatecznym krokiem będzie uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), które otworzy drogę do rozpoczęcia prac budowlanych zaplanowanych na lata 2027-2029.

Ta inwestycja jest ogromnym postępem dla regionu, dającym szanse na znaczne ulepszenie infrastruktury transportowej i jakości życia mieszkańców Lędzin oraz sąsiednich miejscowości.