Poszukiwane kandydatury dla IV kadencji Rady Seniorów w Opolu

Poszukiwane kandydatury dla IV kadencji Rady Seniorów w Opolu

Proces rekrutacji kandydatów na członków IV kadencji Rady Seniorów Miasta Opola, której głównym zadaniem jest doradztwo Prezydentowi miasta w sprawach dotyczących seniorów – obywateli Opola, jest w pełnym toku.

Kandydatury do nowo powoływanej Rady są przyjmowane w centrum dedykowanym seniorom – „Centrum Senior”, mieszczącym się przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu. Czas na zgłoszenia upływa z końcem kwietnia 2024 roku. Odpowiednimi instytucjami, które mogą zaproponować swoje kandydatury na członków nowej Rady Seniorów, są organizacje pozarządowe angażujące się w działania na rzecz seniorów oraz posiadające swoje biura na terenie Opola. Kandydatów mogą również zgłaszać rady domów dziennego i całodobowego pobytu dla seniorów z Opola. Dodatkowo, także Prezydent Miasta Opola ma prawo delegować członków do Rady.

Ostateczny wybór członków IV kadencji Rady Seniorów dokonany zostanie przez Prezydenta Miasta Opola spośród zgłoszonych kandydatów przez wyżej wspomniane podmioty.