Urząd Miasta Opola będzie nieczynny 2 maja 2024 roku

Urząd Miasta Opola będzie nieczynny 2 maja 2024 roku

Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Miasta Opola, zawartym w decyzji numer OR-I.120.2.22.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku, dotyczącym określenia wymiaru czasu pracy dla pracowników urzędu na rok 2024, Urząd Miasta Opola nie będzie otwarty dla petentów 2 maja 2024 roku.

Dla pracowników miejskiego organu administracyjnego, jakim jest Urząd Miasta Opola, dzień 2 maja 2024 roku to wolne od pracy. Jest to wynik kompensaty za święto przypadające w sobotę – 6 stycznia 2024 roku.

Jednakże, pomimo zamknięcia urzędu, mieszkańcy Opola będą mieli możliwość skorzystania z jednej usługi. W specjalnie wyznaczonym do tego dniu Urzędzie Stanu Cywilnego przy ulicy Witolda Pileckiego 1, mieszkańcy będą mieli możliwość zarejestrowania zgonu bliskiej osoby. Usługa ta będzie dostępna w godzinach od 7:30 do 14:30 i obejmować będzie jedynie sprawy sporządzania aktu zgonu na bazie karty zgonu.