Pożyczkodawcy i pośrednicy kredytu konsumenckiego ukarani karą finansową przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pożyczkodawcy i pośrednicy kredytu konsumenckiego ukarani karą finansową przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK, reagując na skargi od konsumentów, zdecydował o nałożeniu grzywny na siedem przedsiębiorstw udzielających lub pośredniczących w kredytach konsumenckich. Łączna wartość nałożonych kar wynosi ponad 10 milionów złotych. Skargi dotyczyły nieuczciwych praktyk stosowanych przez te firmy, w szczególności tzw. refinansowania pożyczek.

Schemat działania przyjęty przez firmy polegał na oferowaniu konsumentom nowych pożyczek na spłatę wcześniejszych. Wśród ukaranych spółek znalazła się m.in. Creamfinance Poland oraz powiązane z nią kapitałowo MDP Finance, KIM Finance i JJK Credit. Druga decyzja skierowana była przeciwko Szybkiej Gotówce oraz dwóm firmom, z którymi działała ona razem – Gwarant24 i Centrum Rozwiązań Kredytowych.

Proces refinansowania pożyczki wyglądał w ten sposób, że konsument, szukając szybkiej pożyczki, zaciągał ją na jednej ze stron internetowych. Następnie, przed terminem spłaty, otrzymywał propozycję nowej pożyczki na spłatę poprzedniej, z prowizją dochodzącą do maksymalnych kosztów przewidzianych prawem. Ta procedura mogła powtarzać się wielokrotnie, prowadząc do znacznego wzrostu zadłużenia konsumenta.

W praktyce pieniądze nigdy nie trafiały do konsumentów – ci cały czas spłacali tylko koszty kolejnych pożyczek. Przykładowo, konsument pożyczył 2,4 tysiąca złotych. Po kilku cyklach refinansowania kończył z kilkoma umowami pożyczkowymi, a łączna kwota prowizji wynosiła ponad 2,5 tysiąca złotych. Gdyby nie naruszenie prawa, maksymalne koszty ponoszone przez konsumenta wyniosłyby około 850 złotych.

Podobną strategię zastosowały Szybka Gotówka, Gwarant24 i Centrum Rozwiązań Kredytowych. Udzielały one kolejnych pożyczek finansujących wcześniejsze zobowiązania bez wyraźnego wniosku ze strony konsumenta, co prowadziło do lawinowego wzrostu ich zadłużenia.

Ustalono również, że Creamfinance Poland nie dostarczała konsumentom obowiązkowego formularza informacyjnego przed zawarciem umowy pożyczki, za co ukarano firmę dodatkową grzywną w wysokości 632 029 złotych.

Decyzje Prezesa UOKiK nie są ostateczne i przedsiębiorcom przysługuje prawo do odwołania się do sądu.