Rola praw dziecka w społeczeństwie – dyskusja przedszkolaków w opolskim Ratuszu

Rola praw dziecka w społeczeństwie – dyskusja przedszkolaków w opolskim Ratuszu

Dzieci, choć nie dorosłe, mają swoje własne prawa, które są tak samo istotne jak prawa każdego innego człowieka. To właśnie ten temat poddano dyskusji dzisiaj w Ratuszu Opola, gdzie przedszkolaki miały okazję zgłębić zagadnienie praw dziecka.

Obchody tego wyjątkowego dnia skupiają się na zwróceniu uwagi na prawa najmłodszych członków naszego społeczeństwa. Kolor niebieski odgrywa istotną rolę jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, włączając w to te, które są pozbawione swoich praw.

Wiceprezydent miasta Opola, Przemysław Zych, podkreślał podczas rozmowy z przedszkolakami, że każde dziecko, niezależnie od płci, miejsca urodzenia, narodowości, wyznanej religii czy pochodzenia z rodziny bogatej bądź ubogiej, posiada takie same prawa. Prawa te obejmują między innymi prawo do odmawiania, zabawy, nauki i odpoczynku – jak zgodnie wymieniali przedszkolacy.

Dokument gwarantujący prawa dla wszystkich dzieci na świcie został przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku. Dokument ten nie tylko chroni dzieci, ale także wspiera je w ich prawidłowym rozwoju. Dobrze zrozumiane i szanowane prawa dziecka umożliwiają dorosłym pełnienie swojej roli w sposób odpowiedni, a dzieciom dają możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach decyzyjnych, które mają na nich wpływ. Dzięki temu stają się bardziej świadomymi obywatelami i aktywnymi uczestnikami życia społecznego.

Promowanie wiedzy o prawach dziecka nie jest działaniem skierowanym przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, jak i opiekunowie oraz nauczyciele powinni być świadomi, że prawa dziecka nie są w konflikcie z prawami dorosłych, lecz się z nimi komplementują.