Solidarność Polski z powodzianami w Słowenii: zbiórka przyniosła 6,5 mln zł na pomoc

Solidarność Polski z powodzianami w Słowenii: zbiórka przyniosła 6,5 mln zł na pomoc

Ireneusz Krauze, który pełni funkcję zastępcy dyrektora Caritas Polska, poinformował o udanej zbiórce funduszy dla ofiar powodzi w Słowenii. Akcja, która miała charakter ogólnopolski, pozwoliła zgromadzić sumę 6,5 miliona złotych. Zebrane środki trafią do Caritas Słowenia, które następnie rozdysponuje je wśród poszkodowanych.

Caritas Słowenia przekazało informacje, że skutki powodzi dotknęły ponad 10 tysięcy gospodarstw domowych. Około 700 rodzin straciło swoje domy lub mieszkania – zostały one zniszczone lub całkowicie przestały istnieć. Jana Lampe, odpowiedzialna za międzynarodową pomoc humanitarną w Caritas Słowenia i cytowana przez polski oddział organizacji, podkreśliła, że niektóre obszary nadal są odcięte od reszty kraju.

Lampe zauważyła też, że większość ofiar powodzi w dalszym ciągu wymaga wsparcia finansowego. Potrzebne są fundusze na zakup urządzeń do osuszania oraz materiałów budowlanych. Jak dodała, trwają prace nad oczyszczaniem rzek i systemów wodnych, aby przygotować się na jesienne opady, które mogą przynieść ryzyko kolejnych powodzi.

Działania Caritas Polska na rzecz ofiar powodzi w Słowenii rozpoczęły się od przekazania 100 tysięcy złotych. Ta interwencyjna pomoc przekazana została bezpośrednio do słoweńskiego oddziału Caritas. Dary rzeczowe dostarczono drogą lotniczą, dzięki współpracy z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Caritas Ordynariatu Polowego – informował Krauze.

W pierwszej kolejności najbardziej potrzebujące osoby otrzymały bony pieniężne na zakup artykułów pierwszej potrzeby. Fundusze te przeznaczone były także na sprzęt i środki konieczne do uprzątnięcia i zabezpieczenia domów oraz mieszkań. Następnie rozpoczęła się dystrybucja środków czystości, preparatów do dezynfekcji, narzędzi do sprzątania, artykułów higienicznych, pościeli, ręczników, koców oraz sprzętu AGD.