Spotkanie "Przystanek Różnorodności" na terenie Uniwersytetu WSB Merito w Opolu

Spotkanie "Przystanek Różnorodności" na terenie Uniwersytetu WSB Merito w Opolu

Z ogromną radością Arkadiusz Wiśniewski, pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Opola, oraz Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Opolu zapraszają na wyjątkowe spotkanie pt. „Przystanek Różnorodności”. Konferencja odbędzie się dnia 20 marca 2024 roku, dokładnie o godzinie 11:00 na terenie Uniwersytetu WSB Merito, zlokalizowanym przy ulicy Augustyna Kośnego 72 w Opolu. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.

Podczas konferencji Przemysław Zych, Zastępca Prezydenta Miasta Opola, przedstawi temat pod tytułem „Opole miastem różnorodnym”.

Kacper Rudak, osoba znajdująca się w spektrum autyzmu oraz samorzecznik, opowie o swoim rozwoju i edukacji w kontekście autyzmu. Jako pedagog i samorzecznik, Kacper Rudak dzieli się swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami, promując świadomość spektrum autyzmu w szkołach na terenie całego kraju.

Dalszym punktem programu będzie prelekcja Jana Gawrońskiego, społecznika i samorzecznika, aktywnie działającego w ramach Fundacji Autism Team oraz Inicjatywy Obywatelskiej „Chcemy całego życia!” i „Nasz Rzecznik”. W swoim wystąpieniu poruszy temat samostanowienia, obywatelskości i partycypacji – jako siły neuroróżnorodności w przestrzeniach rzeczniczych.

Agnieszka Kossowska, Prezes Zarządu FREE i Kierowniczka Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami na Politechnice Opolskiej, omówi problem „Szkoły – jako komunikacyjnego pola minowego”.

Ostatnią prelegentką będzie Alicja Mielniczuk, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu. Jej wystąpienie będzie poświęcone różnorodności placówek oświatowych w Opolu.

Konferencja jest organizowana pod patronatem honorowym Moniki Horna-Cieślak – Rzeczniczki Praw Dziecka oraz Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola.