Tajemniczy świat policyjnych komandosów z Opola: 30 lat pełnych wyzwań i ciągłej gotowości do działania

Tajemniczy świat policyjnych komandosów z Opola: 30 lat pełnych wyzwań i ciągłej gotowości do działania

Policyjne jednostki specjalne, znane jako komandosi, sprawują kontrolę tam, gdzie sytuacja wymaga zaangażowania wysokiej klasy profesjonalistów oraz specjalistycznych środków. Ich działalność nie ogranicza się tylko do walki z terroryzmem, ale obejmuje również wszystkie sytuacje, w których zagrożone jest zdrowie lub życie ludzi. Właśnie dzisiaj, jednostka Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Opola obchodzi trzydziestolecie swojego istnienia.

Na początku dziewięćdziesiątych lat XX wieku, Polska była świadkiem dynamicznego rozwoju przestępczości zorganizowanej. Nie istniało wówczas miasto wojewódzkie, które byłoby wolne od wpływów zorganizowanych grup przestępczych. Również Opole i całe województwo opolskie musiało zmierzyć się z tą trudną sytuacją.

Potrzeba stawienia czoła rosnącej fali przestępczości doprowadziła do utworzenia w 1993 roku, Nieetatowego Pododdziału Specjalnego w Opolu. Jego zadaniem było przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych oraz zatrzymywanie najbardziej niebezpiecznych przestępców. Wiedza i doświadczenie zdobyte przez funkcjonariuszy tego pododdziału stały się fundamentem dla dalszego rozwoju jednostki specjalnej. Tak oto, po dziesięciu latach, w 2003 roku, powołano do życia Sekcję Antyterrorystyczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Nowo powołana sekcja otrzymała nowoczesne wyposażenie, specjalistyczne pojazdy, łódź i broń przeznaczoną do przeprowadzania najtrudniejszych akcji. Funkcjonariusze tej jednostki uczestniczyli w zatrzymaniach niebezpiecznych przestępców, zapewniali bezpieczeństwo podczas imprez masowych oraz chronili osoby zagrożone.

Potrzeba ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków doprowadziła do kolejnej zmiany – w maju 2017 roku decyzją Komendanta Głównego Policji powstał Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. Zadania jednostki pozostały niezmienne – nadal koncentrowały się na zwalczaniu przestępczości i ochronie bezpieczeństwa obywateli.

W 2019 roku dokonano kilku zmian systemowych, które doprowadziły do wyodrębnienia służby kontrterrorystycznej. Wszystkie jednostki specjalne w kraju przekształcono w Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji, które funkcjonują w tej formie do dnia dzisiejszego.

Obchodzony w 2023 roku jubileusz trzydziestolecia istnienia jednostki policyjnych komandosów na Opolszczyźnie jest momentem szczególnym i pełnym dumy dla wszystkich funkcjonariuszy.

Warto jednak pamiętać, że działalność funkcjonariuszy SPKP nie ogranicza się tylko do walki z przestępczością. Angażują się oni również w działania edukacyjne, wspierając proces kształcenia studentów Opolskiej Politechniki na kierunku „Sport i bezpieczeństwo”. Od 2022 roku współpracują z kadrami naukowymi uczelni, prowadząc konferencje, wykłady i seminaria.