Trzy firmy walczyły o kontrakt na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych

Trzy firmy walczyły o kontrakt na budowę nowoczesnych przejść dla pieszych

W reakcji na inicjatywę marszałkowską noszącą nazwę „Super zebra”, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa przechodniów, przetarg na realizację dwóch przejść dla pieszych otrzymał trzy oferty od różnych firm. Wszystkie trzy firmy skierowały swoje propozycje w odpowiedzi na potrzebę poprawy bezpieczeństwa pieszych, ale tylko dwie z nich zaproponowały realizację projektu w ramach wcześniej określonego kosztorysu.

Najbardziej atrakcyjną propozycję cenową przedłożyła cieszyńska firma Eco Energy Poland, proponując wykonanie każdego z zadań za nieco mniej niż 89 tysięcy złotych. Firma Diaków z Kępy zasugerowała kwotę wyższą o 10 tysięcy złotych za każde zadanie. Z kolei Tioman Group z Łysomic przedstawiła najdroższe oferty, proponując realizację projektów za sumy przekraczające 151 tysięcy i niewiele poniżej 176 tysięcy złotych.

Aktualnie zgłoszone propozycje są poddawane procesowi weryfikacji i oceny, który ma na celu wyłonienie wykonawcy projektów. Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie ogłoszona po zakończeniu procesu oceny zgłoszonych ofert.

Należy podkreślić, że te projekty są elementem szerszego planu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa osób narażonych na ryzyko w ruchu drogowym. Pierwsze przejście dla pieszych ma zostać zrealizowane na ulicy Prószkowskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Wiosenną i drogą dojazdową do obiektu pływalni „Wodna Nuta”. Drugie przejście jest zaplanowane na ulicy Oświęcimskiej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Złotą. Obydwie inwestycje mają zostać przeprowadzone według formuły „zaprojektuj i wybuduj”.