Umowy na dofinansowanie remontów dróg podpisane przez cztery opolskie gminy

Umowy na dofinansowanie remontów dróg podpisane przez cztery opolskie gminy

W Sali Złotej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu o godzinie 12, miało miejsce ważne wydarzenie dla czterech gmin: Walce, Reńska Wieś, Skoroszyce i Głuchołazy. Wszystkie one podpisały umowy umożliwiające dofinansowanie prac związanych z remontem dróg. Zwraca uwagę fakt, że aż pięć takich porozumień podpisała sama gmina Głuchołazy, podczas gdy pozostałe trzy gminy zawarły po jednej umowie.

Spotkanie umożliwiło Wojewodzie Opolskiej, Monice Jurek, bezpośredni kontakt z przedstawicielami wymienionych gmin. To właśnie w ich obecności doszło do podpisania umów na dofinansowanie prac remontowych na drogach gminnych. Jak podkreśliła Monika Jurek, przekazanie środków na ten cel przynosi jej wielką radość, gdyż stanowią one istotną pomoc dla mieszkańców województwa. Przypomniała również o ogromnej sumie – blisko 99 milionów złotych – jaką udało się przeznaczyć na ten cel w ciągu całego roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Podczas dzisiejszego spotkania zawarto umowy z czterema gminami na sumę 2,2 miliona złotych. Chociaż były to ostatnie porozumienia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024, to jednak, jak dodała Wojewoda Opolska, już niedługo gminy, które nie skorzystały jeszcze z tej możliwości, będą miały kolejną szansę. Na początku lipca planowany jest dodatkowy nabór, a do podziału pozostało jeszcze około 13 milionów złotych.

Każda ze wspomnianych gmin otrzymała różną sumę dofinansowania na swoje projekty. W przypadku Gminy Walce (remont ulic Grobla i Krzewiaki w Walcach) to 180 tysięcy złotych (44,91% wartości projektu), Gminy Skoroszyce (przebudowa drogi w Giełczycach) – 975,006,76 zł (70% wartości projektu), a Gminy Reńska Wieś (budowa drogi gminnej – ul. Pogodna w Większycach) – 399,767,46 zł (również 70% wartości).

Gmina Głuchołazy otrzymała dofinansowanie na pięć projektów remontowych różnych ulic miasta, z których każde stanowiło 80% finansowej wartości projektu. Jak zaznaczył burmistrz Głuchołaz, Paweł Szymkowski, pozyskane środki mają ogromne znaczenie, gdyż umożliwią przeprowadzenie niezbędnych remontów, które są istotne dla mieszkańców miasta.

Środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwoliły na realizację aż 70 zadań, co przekłada się na modernizację ponad 50 km dróg lokalnych na terenie Opolszczyzny.