Wprowadzenie ekologicznych inicjatyw ma poprawić jakość powietrza w miastach przygranicznych

Wprowadzenie ekologicznych inicjatyw ma poprawić jakość powietrza w miastach przygranicznych

Kwestia zanieczyszczenia powietrza w regionie morawsko-śląskim, obejmującym Prudnik i Głuchołazy, jest problemem, który wymaga natychmiastowego działania. Ten obszar, sąsiadujący z Opolszczyzną, jest jednym z najbardziej obciążonych obszarów transportu i zanieczyszczeń w całej Unii Europejskiej. Główne źródła emisji to stare piece domowe i spaliny samochodowe, a zwłaszcza te generowane przez samochody poruszające się drogą krajową nr 40, która przecina centrum Głuchołaz.

Zdaniem Romana Sambora, wiceburmistrza Głuchołaz, około 40 procent klientów miejscowych sklepów to Czesi, co zwiększa ruch samochodowy. W ostatnich latach zauważono także wzrost tranzytu pojazdów ciężarowych, szczególnie tych przewożących drewno. Jak podkreślił Sambor, jednym ze sposobów na ograniczenie emisji spalin byłoby wybudowanie obwodnicy umożliwiającej płynny przejazd samochodów. Dodatkowo, długoterminowe korzyści przyniesie likwidacja szkodliwych źródeł ogrzewania i zastąpienie ich ekologicznymi rozwiązaniami.

Warto jednak zauważyć, że realizowana w Głuchołazach przebudowa odcinka drogi krajowej za sumę przekraczającą 38 mln zł nie przyczyni się do rozwiązania problemu uciążliwości tranzytu samochodowego. Ten projekt przewiduje budowę nowego mostu, ronda i ścieżek pieszo-rowerowych.

Z drugiej strony, miasto Prudnik planuje zmniejszyć natężenie ruchu samochodów ciężarowych, przechodzących przez miasto do pobliskich Czech, poprzez budowę wschodniej obwodnicy. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Prudnika, Jarosław Szóstka, wpływ na jakość powietrza ma nie tylko ruch drogowy, ale również emisje ze starych pieców, tzw. „kopciuchów”. Miasto podjęło konkretne kroki w celu eliminacji tego problemu, choć proces ten nie może być zrealizowany natychmiastowo.

Planowana wschodnia obwodnica Prudnika jest częścią rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji jest w trakcie procedowania, a jej realizację planuje się na lata 2026-2029. Dodatkowo, działania na rzecz ochrony powietrza są kontynuowane, co potwierdza niedawno podpisana polsko-czeska deklaracja o ochronie powietrza.