Zakwit na Odrze – naturalne zjawisko czy powód do niepokoju?

Zakwit na Odrze – naturalne zjawisko czy powód do niepokoju?

Od pewnego czasu mieszkańcy Opola z niepokojem obserwują pojawiający się zakwit na powierzchni Odry. Instytucje odpowiedzialne za monitoring stanu rzek uspokajają, twierdząc, że sytuacja jest stale monitorowana i nie ma żadnych podstaw do obaw, tłumacząc, że mamy do czynienia z naturalnym zjawiskiem.

Przyczyną pojawienia się zakwitu zielenic na wodach Odry są niskie poziomy wody oraz wysoka temperatura. Wszystko to składa się na naturalny proces biologiczny. Paweł Szklarczyk, rzecznik prasowy wojewody opolskiego Sławomira Kłosowskiego przekazał, że służby odpowiedzialne za kontrolę jakości wód przebadały próbki i ustaliły, że zakwit zielenic pojawił się pierwotnie na Kanale Gliwickim.

Następnie glony zostały przeniesione przez nurt rzeki do Odry, gdzie kontynuowały swój rozwój. Zarówno na Kanale Gliwickim, jak i w dalszych partiach Odry, nie odnotowano jednak żadnej śnięcia ryb czy innych organizmów.

Instytucja Wody Polskie zapewniają o ciągłym monitoringu sytuacji i utrzymaniu kontroli nad rozwojem zjawiska. Linda Hofman, jedna ze specjalistek instytucji, tłumaczy, że Odra jest obserwowana zarówno z lądu, jak i bezpośrednio z wody za pomocą łodzi roboczych 24 godziny na dobę przez cały rok. Każda stwierdzona nieprawidłowość jest natychmiast zgłaszana odpowiednim służbom i są podejmowane działania adekwatne do sytuacji.