Zmiany w organizacji ruchu na Starym Mieście: czasowe zamknięcie fragmentu ulicy Krupniczej

Zmiany w organizacji ruchu na Starym Mieście: czasowe zamknięcie fragmentu ulicy Krupniczej

Od następnego tygodnia, dokładniej od dnia 10 kwietnia, mieszkańcy dzielnicy Stare Miasto muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu. Plany te wynikają z wniosku złożonego przez prywatną firmę, który został pozytywnie rozpatrzony przez odpowiednie służby.

Tymczasowe zmiany obejmują częściowe wyłączenie z ruchu kołowego jednego z odcinków ulicy Krupniczej. Chodzi o fragment drogi prowadzący od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do miejsca, gdzie Krupnicza krzyżuje się z ulicą Koraszewskiego. W efekcie, kierowcy planujący opuszczenie ulicy Szpitalnej będą mieli możliwość skierowania swojego pojazdu jedynie w stronę ulicy Zamkowej.

Planowane zmiany w organizacji ruchu mają mieć charakter tymczasowy. Zgodnie z oficjalnymi informacjami, nowy układ komunikacyjny będzie obowiązywał przynajmniej przez okres dwóch tygodni.