Apel do kierowców: tymczasowe zamknięcie fragmentu jednego z pasów na Moście Pamięci Sybiraków

Apel do kierowców: tymczasowe zamknięcie fragmentu jednego z pasów na Moście Pamięci Sybiraków

Wszystkich użytkowników drogi korzystających z Mostu Pamięci Sybiraków prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi. Z powodu konieczności przeprowadzenia napraw na uszkodzonym elemencie konstrukcyjnym, jakim jest dylatacja, wprowadzono pewne zmiany w organizacji ruchu.

Zarządcy infrastruktury drogowej podjęli decyzję o czasowym zamknięciu dla ruchu prawego pasa jezdni prowadzącej w kierunku najbliższego ronda. W rezultacie na odcinku o długości około 50 metrów zwężono ruch do jednego pasa. Dodatkowo, ze względu na bezpieczeństwo, wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Niestety, na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie określić, jak długo potrwają prace remontowe. Pragniemy zachęcić do wykazania specjalnej ostrożności podczas poruszania się po tym fragmencie trasy. Apelujemy o respektowanie wszelkich zmian w organizacji ruchu i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.