Decyzja o zabezpieczeniu odkrytych artefaktów w Katedrze Opolskiej poprzez zasypanie

Decyzja o zabezpieczeniu odkrytych artefaktów w Katedrze Opolskiej poprzez zasypanie

Ordynariusz diecezji opolskiej, Biskup Andrzej Czaja, podjął decyzję o zasypaniu odkrytych i zabezpieczonych artefaktów w Katedrze Opolskiej. Jego zdaniem, jest to „najlepszy dostępny sposób ochrony odsłoniętej substancji zabytkowej” w obecnych okolicznościach.

W trakcie przeprowadzanych badań archeologicznych, udało się odnaleźć i wydobyć na powierzchnię mury późnoromańskiej świątyni, które były częścią kościoła kolegiackiego. Odkryto także elementy architektonicznego wystroju tego miejsca.

Oficjalne stanowisko diecezji, przekazane w komunikacie, jasno wskazuje, że choć zapadła decyzja o zasypaniu artefaktów, nie zamyka to dyskusji na temat przyszłych możliwości ich ekspozycji w katedrze.

Przed podjęciem tej decyzji, Biskup Czaja skonsultował się z grupą specjalistów. Wybór metody zabezpieczenia został dokonany na podstawie rekomendacji konserwatorów, którzy jako priorytet uznali zapewnienie bezpieczeństwa dla odkrytego zabytku.