ECO ENERGY POLAND z Cieszyna odpowiedzialne za budowę "Super zeber" w ramach marszałkowskiego programu

ECO ENERGY POLAND z Cieszyna odpowiedzialne za budowę "Super zeber" w ramach marszałkowskiego programu

Firma ECO ENERGY POLAND, mająca swoją siedzibę w Cieszynie, podjęła się realizacji projektu dotyczącego budowy przejść dla pieszych. Projekt ten jest częścią marszałkowskiego programu znanego jako „Super zebra”. Obowiązki firmy obejmują prace przy ulicach Oświęcimskiej i Prószkowskiej.

Propozycje finansowe przedstawione przez ECO ENERGY POLAND w przetargu były na poziomie nieco poniżej 89 tysięcy złotych dla obu zadań, co jest zgodne z pierwotnym kosztorysem. Zgodnie z harmonogramem, prace powinny zostać ukończone do końca września. Pierwszym krokiem dla wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, po której nastąpi właściwa faza budowlana.

„Super zebry” zostaną wybudowane w dwóch miejscach. Pierwsza lokalizacja to ulica Prószkowska, znajdująca się przy drodze dojazdowej do „Wodnej Nuty”. Drugie miejsce to ulica Oświęcimska, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Złotą. Planowane przejścia dla pieszych będą wyposażone w różnego rodzaju udogodnienia, takie jak lampy ostrzegawcze, elementy odblaskowe, listwy LED w chodniku i detektory ruchu.

Projekt jest realizowany jako część marszałkowskiego programu mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach dla pieszych, noszącego nazwę „SUPER ZEBRA”.