Inspekcja Kontroli Przewozu Towarów Niebezpiecznych: Wielkie Działania Kontrolne w Województwie Opolskim

Inspekcja Kontroli Przewozu Towarów Niebezpiecznych: Wielkie Działania Kontrolne w Województwie Opolskim

23 maja stał się dniem intensywnych kontroli inspektorów na terenie całego województwa. Celem ich działań była kontrola przewozu towarów niebezpiecznych. Te specjalistyczne operacje przyniosły konkretny efekt, ukazując się w liczbie 42 zbadanych pojazdów i zestawów pojazdów.

Rezultaty tych działań kontrolnych były dość poważne – w przypadku pięciu z nich inspektorzy stwierdzili na tyle poważne nieprawidłowości techniczne, że musieli zatrzymać dowody rejestracyjne. Co więcej, kierowcy nie mogli uniknąć kar finansowych – łącznie nałożono na nich 29 mandatów, które łącznie wyniosły sumę 4500 złotych. Ale to nie koniec – inspektorzy wszczęli również 11 postępowań administracyjnych, z czego aż pięć dotyczyło naruszeń związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Jedna z kontroli okazała się szczególnie problematyczna. Inspektorzy odkryli szereg naruszeń prawnych podczas jej przeprowadzania. Kierowca, który transportował materiały sklasyfikowane jako niezwykle niebezpieczne (UN 2031), nie zarejestrował swojej aktywności, prędkości pojazdu ani pokonanej trasy na wykresówce. Kontrola ujawniła jeszcze jeden powód do niepokoju – silnik pojazdu przeciekał, a z jego okolic wyciekała ciemna substancja oleista.

Za te naruszenia kierujący został ukarany. Nałożono na niego mandat w wysokości 2100 złotych, zatrzymano mu prawo jazdy na trzy miesiące i zabroniono dalszej jazdy. Ale konsekwencje dotknęły także inne osoby – wobec właściciela firmy przewozowej wszczęto postępowanie administracyjne, które groziło karą w wysokości 7000 złotych, a dla osoby zarządzającej transportem kwotą 500 złotych.