Inicjatywa współpracy edukacyjnej między Komendą Powiatową Policji a Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną

Inicjatywa współpracy edukacyjnej między Komendą Powiatową Policji a Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną

Nawiązanie współpracy w obszarze edukacji i realizacji wspólnych projektów stanowi podstawę porozumienia, które zostało niedawno podpisane. Sygnatariuszami porozumienia są Zbigniew Stanowski, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu, a z drugiej strony – Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Stanisław Widocki.

Podpisanie umowy miało miejsce 8 listopada w historycznych murach Muzeum Piastów Śląskich zlokalizowanym w Brzegu. Porozumienie zakłada przede wszystkim budowanie relacji w obszarze edukacyjnym i informacyjnym, ale kluczowym elementem jest zaangażowanie obu stron w realizację wspólnych inicjatyw.

W ramach zawartej umowy planowane jest stworzenie platformy umożliwiającej studentom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez praktyki. Te będą miały miejsce w Komendzie Powiatowej Policji w Brzegu, co pozwoli zainteresowanym na bliższe zapoznanie się z codziennymi obowiązkami służb mundurowych oraz funkcjonowaniem tej instytucji publicznej od strony administracyjnej.

Porozumienie jest również szansą na zacieśnienie relacji między społecznością akademicką a lokalnymi siłami porządkowymi. Współpraca ta będzie obejmowała przede wszystkim realizację projektów wspólnie ze studentami kierunków pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej.