Intensywne prace remontowe i budowlane w kluczowych miejscach Opola

Intensywne prace remontowe i budowlane w kluczowych miejscach Opola

Na terenie Opola jest obecnie realizowana szereg inwestycji i remontów, które mają na celu poprawę infrastruktury miasta. To miejsce szczególnie ważne dla mieszkańców – południowe obszary stolicy regionu, w tym ulica Krapkowicka, znane z łączących nasze miasto z Krapkowicami, Kędzierzynem-Koźlem i autostradą A4 ciągów komunikacyjnych, a także Wyspa Bolko z Parkiem 800-lecia i ogrodem zoologicznym. Teraz te miejsca przechodzą poważne przekształcenia.

Nowy parking na Bolko czyli Centrum Przesiadkowe Opole-Południe, oferuje blisko 350 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, autokarów i motocykli. Znajdą się tam również stacje do ładowania pojazdów na energię elektryczną. Po wykonaniu prac ziemnych, takich jak budowa systemu kanalizacyjnego i odwodnienia, nadeszła pora na ułożenie bruku. Większość prac w tym zakresie jest już za nami – mówi Mariusz Chałupnik, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Na parkingu już teraz można zobaczyć wyłożone krawężniki wyznaczające przestrzeń parkingową oraz prowadzące wzdłuż głównych dróg. Teraz, gdy tylko pozwoli na to pogoda, zostaną zamontowane ekokraty, które będą pełniły rolę nawierzchni oraz zostaną oznaczone zatoki dla przystanków autobusowych MZK.

Pełne zmiany dotyczą także ulicy Krapkowickiej. W trakcie jej przebudowy planuje się pogłębienie przejazdu pod wiaduktem kolejowym. Inwestycja ta obejmuje tereny po obu stronach wiaduktu, który jest równocześnie modernizowany przez PKP. Ukończono już prace nad chodnikiem oraz roboty brukarskie od strony Winowa, które umożliwiły wytyczenie drogi i ścieżki rowerowej na tym 600-metrowym odcinku. Tamtejsza nawierzchnia bitumiczna jest już gotowa do położenia. Również od strony Winowa zakończono betonowanie płyty pod mury oporowe przy wiadukcie. Podobne prace są obecnie prowadzone od strony ulicy Spychalskiego.