Ostatnia szansa na nominowanie kandydatów do prestiżowej nagrody Jana Całki

Ostatnia szansa na nominowanie kandydatów do prestiżowej nagrody Jana Całki

Dla tych, którzy chcieliby zgłosić swoje nominacje do prestiżowej Nagrody im. Jana Całki w Opolu, czas jest coraz bardziej cenny. Termin składania zgłoszeń upływa o północy 15 lutego (czwartek).

Jest to już ósma edycja renomowanego konkursu imienia Jana Całki skierowanego do społeczników i organizacji pozarządowych. Przyznaje on wyróżnienia dla osób oraz instytucji, które wykazały się wyjątkowym zaangażowaniem w działalność społeczną skierowaną ku dobru miasta Opole oraz jego mieszkańców. Propozycje kandydatów można przesyłać aż do 15 lutego i to w dwóch kategoriach:

Kategoria pierwsza to „Lider Społeczny Roku”. To nagroda dla osoby, która wykazała się szczególnymi osiągnięciami w rozwoju dialogu i współpracy na terenie Opola.

Druga z nich, „Pożytek Roku”, jest nagrodą dla organizacji pozarządowej, która odgrywa szczególne znaczenie dla mieszkańców Miasta Opola poprzez realizację istotnych zadań publicznych. W obu kategoriach dla laureatów przewidziana jest nagroda pieniężna w kwocie 6.000 zł.

Kandydatury mogą zgłaszać różne podmioty: instytucje, rady dzielnic, organizacje pozarządowe i grupy składające się z co najmniej 10 mieszkańców Opola. W kategorii „Lider Społeczny Roku” nie mogą jednak uczestniczyć radni ani członkowie Kapituły konkursu.

Zgłoszenia do nagrody w kategorii „Lider Społeczny Roku” przyjmowane są na formularzu załączonym jako nr 1 do Zarządzenia nr OR-I.0050.848.2023 Prezydenta Miasta Opola z 20 grudnia 2023 r. Natomiast zgłoszenia do nagrody „Pożytek Roku” na formularzu załączonym jako nr 2 do tego samego Zarządzenia.

Zgłoszenie można przesłać na piśmie, wysyłając je w kopercie z dopiskiem „Nagroda im. Jana Całki” na adres Urzędu Miasta Opola, Rynek 1A, 45-015 Opole. Alternatywnie, można przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: [email protected] i dostarczyć oryginał do Centrum Dialogu Obywatelskiego Opole, ul. Damrota 1.

W przypadku korespondencji pocztowej lub kurierskiej, decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu, a nie data wysłania. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 77 44 61 944, adresem e-mail [email protected] lub osobiście w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego, Urząd Miasta Opola, ul. Damrota 1, 45-064 Opole, pokój 202.