Komendant opolskiej policji otrzymał stopień generalski

Komendant opolskiej policji otrzymał stopień generalski

Komendant opolskiej policji dostał zaszczytną nominację

Komendant opolskiej policji nadinspektor Rafał Kochańczyk otrzymał dzisiaj uroczyste powitanie od swoich podwładnych. Czym sobie na nie zasłużył? Otóż szefowi KMP w Opolu nadano stopień nadinspektora, a towarzyszyła temu specjalna uroczystość. Brali w niej udział tacy ludzie jak Wojewoda Opolski oraz ważni przedstawiciele innych państwowych instytucji i służb publicznych. W roli gościa specjalnego pojawiła się także Irena Doroszkiewicz, która jako pierwsza kobieta w policja otrzymała stopień generalski.

Ważną postacią w tej ceremonii był Adam Tychowicz, pełniący funkcję I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wygłosił on nawet specjalne przemówienie, gdzie przyznał, że nominacja ta jest bardzo ważnym wydarzeniem dla całego opolskiego garnizonu Policji.

Skromna postawa nowego nadinspektora

Komendant KMP w Opolu wyraził duże uznanie i pokorę w obliczu przyjętego przez siebie wyróżnienia. Nie wypowiadał się o nim jako o nagrodzie ani przywileju, ale jako o odpowiedzialności. Przypomniał że przynależność do korpusu generałów to przede wszystkim bardzo duże wyzwanie, które wymaga dużego nakładu pracy i – oczywiście – poświęcenia. Wszystkim swoim podwładnym podziękował za przykładną służbę, jaką pełnili przez te wszystkie lata.

Czym są stopnie generalskie w policji

Policjanci podobnie jak żołnierze mają możliwość awansowania i zdobywania nowych stopni. Najwyższe są tzw. stopnie generalskie, których jest dwa. Pierwszy z nich to właśnie stopień Nadinspektora Policji, który otrzymał Rafał Kochańczyk. Charakteryzuje się on białym paskiem oraz jedną 8-ramienną gwiazdką. Najwyższym odznaczeniem w policji jest jednak Generalny Inspektor Policji, który jest równy stopniowi generała w wojsku.

Stopnie generalskie nadaje się tylko najbardziej zasłużonym policjantom, na przykład komendantom. O ile nadanie takiego stopnia nie należy do aż takich rzadkości, to ranga generalnego inspektora jest już czymś unikalnym. Taką funkcję może pełnić tylko jedna osoba w kraju, którą wybiera się na kadencję, podobnie jak prezydenta. Obecnym generalnym inspektorem jest Jarosław Szymczyk, który przed nominacją pełnił funkcję Komendanta Głównego Policji.