Nowatorski projekt Komendy Głównej Policji na rzecz poprawy procesu zgłaszania zaginięć dzieci

Nowatorski projekt Komendy Głównej Policji na rzecz poprawy procesu zgłaszania zaginięć dzieci

5 marca 2024 roku to data, kiedy Komenda Główna Policji postanowiła wprowadzić pionierski program pilotażowy. Jego głównym celem jest usprawnienie procedury zgłaszania przypadków zaginięcia dzieci. W ramach innowacyjnej inicjatywy, osoba informująca o zniknięciu dziecka ma możliwość skorzystać z bezpośredniego połączenia ze służbą dyżurną komendy wojewódzkiej Policji. Połączenie to odbywa się za pomocą specjalnie dedykowanego telefonu, nazywanego „sztywne łącze”. Nowa procedura została wprowadzona w jednostkach policyjnych w województwach małopolskim i opolskim.

W trosce o dobro najmłodszych, a także reagując na społeczne oczekiwania i tragiczne wydarzenia, takie jak te w Andrychowie, Komenda Główna Policji ustanowiła specjalny zespół. Zadaniem tego zespołu jest opracowanie oraz implementacja standardów obsługi sytuacji, które mogą stanowić realne zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci. Ten kompleksowy projekt dotyczy przede wszystkim sytuacji, gdzie kluczowe jest szybkie i efektywne przekazanie informacji. Przewiduje się, że po 3 miesiącach program zostanie poddany ocenie, a wyniki tej ewaluacji zostaną opublikowane w formie raportu.

„Sztywne łącze” to specjalny telefon stacjonarny zainstalowany w jednostkach policji w województwie małopolskim i opolskim. Umożliwia on bezpośrednie połączenie z dyżurnym komendy wojewódzkiej Policji. Ten niezwykle ważny element systemu ma na celu wspomaganie działań Policji, szczególnie w sytuacjach takich jak odmowa przyjęcia zgłoszenia, próba przekierowania zgłaszającego do innej jednostki Policji, opóźnienia w poszukiwaniu zaginionego dziecka czy brak kontaktu ze śledczym i informacji o postępie śledztwa.

Program pilotażowy obejmuje łącznie 79 jednostek organizacyjnych Policji, które mają całodobową służbę dyżurną. Wszystko to obejmuje 59 jednostek na terenie województwa małopolskiego i 20 jednostek w województwie opolskim. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności i skuteczności działań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dzieci.